MICRORISC s.r.o.
NEJLEPŠÍ STUDENT
NEJLEPŠÍ STUDENT
   Ke stažení   Kontakt

Pravidla soutěže

Soutěž je určena studentům středních škol České republiky a jejich školám (SOŠ, SOU, konzervatoře, gymnázia). V případě víceletých gymnázií se mohou soutěže zúčastnit pouze žáci vyššího gymnázia, v případě středních škol a VOŠ pouze žáci střední školy.

Ceny:

  • Cena pro 3 nejlepší studenty: 5.000 Kč, pro technicky nadaného studenta také inovativní produkty a vývojové nástroje technologie IQRF
  • Cena pro jednu nejlepší školu: 10.000 Kč

Letos budou oceněni celkem tři studenti a škola toho nejlepšího studenta.

Termíny:

Zahájení soutěže: 21. 3. 2024   Ukončení soutěže: 15. 5. 2024
Předběžný termín finále: 19. 6. 2024 (středa)

Předání všech ocenění je podmíněno účastí studenta a jednoho zástupce školy na oficiálním vyhlášení soutěže v Jičíně.

Region soutěže: Česká republika

Kritéria:

  1. Mimoškolní, zájmové a společenské aktivity (max 10 bodů)
  2. Soutěže a odborné práce, detail vybraných aktivit (max 20 bodů)
  3. Vlastní text studenta na zadané otázky (max 10 bodů)

V případě nerozhodného výsledku rozhodne vlastní prezentace a obhajoba aktivit studenta.

Předání ocenění je podmíněno účastí studenta a jednoho zástupce školy na oficiálním vyhlášení soutěže v sídle organizátora v Jičíně. Zde probíhá také obhajoba výsledků nominovaných studentů formou krátké prezentace, jsou dokládány certifikáty a jiné uvedené dosažené výsledky studentů.

Přihlášení do soutěže:

Návrhy na nominaci mohou podávat ředitelé a učitelé škol, jedna škola může přihlásit maximálně 2 studenty. Do soutěže mohou být studenti nominováni opakovaně, pokud již nebyli oceněni v předchozích ročnících. Zástupce školy vybere a přihlásí prostřednictvím formuláře maximálně 2 studenty, uvede jejich jméno a kontaktní e-mail, ve stručnosti popíše, v čem shledává nominované osoby výjimečné – z pohledu studia, mimoškolních aktivit či osobnosti jako celku.

Nominovaní studenti pak sami za sebe vyplní detailní formulář, ve kterém dodají požadované informace – své studijní zaměření, mimoškolní, zájmové a společenské aktivity, soutěže a odborné práce a detail vybraných aktivit, ve kterých dle svého uvážení dosáhli vynikajících výsledků. Dále zodpoví položené otázky týkající se vnímání světa a dění okolo, faktorů majících významný vliv na jejich rozvoj a plánů do budoucna.

  1. Formulář pro nominaci studentů od zástupce školy: zde…
  2. Formulář pro doplnění detailních informací o sobě od nominovaného studenta: zde…

V souladu se zásadami pro ochranu osobních údajů jsou uvedené údaje použity pouze pro účel soutěže a po vyhlášení výsledků jsou všechny dodané osobní údaje smazány. Pro účely propagace se uchovávají a na webu soutěže ve výsledcích zobrazují po dobu existence soutěže (i dalších ročníků) pouze tiskové zprávy s výsledky jednotlivých ročníků.

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora soutěže a jejich rodinní příslušníci.

Pravidla mají pouze informativní charakter, ceny v soutěži nemohou být právně vymáhány.

 

 

Kontakt
Ivona Spurná
Event & PR manager
MICRORISC s.r.o., Průmyslová 1275, 506 01 Jičín
GSM +420 777 775 735, E: ivona.spurna@iqrf.org, www.nejlepsistudent.cz